موبایل
آدرس کلینیک
دکتر علیرضا رجائی

متخصص آسیب شناسی دهان و فک و صورت

ویژگی های یک دندانپزشک خوب


مدرک تحصیلی  و دانشگاه محل تحصیل یکی از مواردی است که می توان به آن توجه داشت .همچنین پزشکانی که در دانشگاه ها تدریس می کنند از دانش به روزتری برخوردارند .
کنفرانس هایی که پزشک در آن ها شرکت می کند و مقالاتی که در ژورنال های معتبر به چاپ می رساند نشان دهنده ی دانش بیشتر او است .
سابقه ی پزشکی او نیز می تواند معیار خوبی برای تشخیص توانایی های او باشد .
برای تجهیزات مورد استفاده در مطب باید از تکنولوژی جدید دنیا استفاده شده باشد .
بهداشتی و ضدعفونی بودن فضای مطب نیز از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود .